เรื่อง ปิดการอัปโหลดรูปถ่ายเพื่อดำเนินการเตรียมการจัดสอบ