mytcas logo
 • alarm

  ระบบ TREQ

  ระบบค้นหาข้อมูลการรับ

  ของสถาบันที่เข้าร่วมระบบ TCAS

  ประจำปี 2562

  เข้าสู่ระบบ
 • alarm

  สมัครลงทะเบียน TCAS62

  ผู้สมัครระบบ TCAS ปี 2562

  ลงทะเบียนที่นี่!!!

  ลงทะเบียน
 • alarm

  คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562

  คู่มือสำหรับการสมัคร TCAS

  Update 2 พ.ย. 2561

  ดาวน์โหลด
 • alarm

  รวมประกาศ

  ประกาศที่ประชุมอธิการบดี

  แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ TCAS

  ประจำปี 2562

  อ่านต่อที่นี่
 • รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ประจำปี 2562

  มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม TCAS ประจำปี 2562

ลงทะเบียน TCAS ประจำปี 2562

เปิดระบบลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

น้องๆเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยัง?

การเตรียมตัวสมัคร TCAS

3 ข้อที่ต้องรู้ก่อนเลือกเรียน

  • alarm
  • รู้จักตนเอง

   น้องจะต้องศึกษาตนเองในมิติต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ ความชอบหรือความสนใจ ความถนัด สติปัญญาและความสามารถ และเป้าหมายในชีวิต

  • alarm
  • รู้จักอาชีพ

   อาชีพที่น้องๆต้องการจะเป็นในอนาคต ควรเลือกเรียนคณะใด สาขาไหน หรือจบมาแล้วสามารถประกอบอาชีพใดได้บ้าง

  • alarm
  • รู้จักวางแผน

   การวางแผนที่ดี เปรียบเสมือนการวางเป้าหมายที่ดีเช่นกัน เมื่อรู้แล้วว่าจะเรียนคณะ/สาขาไหน สมัครรอบใด ใช้คะแนนอะไรบ้างในการพิจารณา

GURU TCAS62

3 ผู้เชี่ยวชาญด้าน TCAS62 ที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆ

 • พี่ก๊อง

  ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

  ผู้ช่วยเลขาธิการ

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 • ป้าแอ๊ว

  รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร

  รักษาการเลขาธิการ

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 • พี่วิกกี้

  ดร.วิกรม อาฮูยา

  นักวิชาการ

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 • การเตรียมตัวสมัคร TCAS

  จะต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง?

  น้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือใช้คะแนนอะไรบ้าง
  วันนี้แอดมินนำข้อมูลมาฝาก…
  Find out more
 • การเตรียมตัวจัดทำ Portfolio

  การอบรมการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษา 4 และ 11
  ในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio วันอาทิตย์ที่
  พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิร์ล ทาวเวอร์
  Find out more
 • องค์ประกอบและค่าร้อยละ

  สำหรับน้องๆที่จะสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission
  Find out more
 • สถิติ TCAS (รอบที่ 4 ADMISSION)

  สถิติคะแนนสูง-ต่ำ, สถิติจำนวนผู้สมัคร, ระเบียบการ ADMISSION
  Find out more
 • ติดต่อ TCAS

 • Address

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

  328 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 • OPENNING HOURS:

  8.30 น. – 16.30 น.

 • E-MAIL

  tcas@cupt.net

  PHONE

  +(66) 02-354-5150-2

  SOCIAL

  facebook