การชำระเงินค่าสมัคร TGAT/TPAT2-5 วันที่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 66