คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละหลักสูตรของปี 66 สามารถดูได้ที่ไหน?

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละหลักสูตรที่เปิดรับในรอบ 3 Admission ปี 66